Referenser

Positiv återkoppling från chefer, bra förtroende och stor lyhördhet

Ansvarig för chefsutveckling Koncernkontoret VGR 2016-2021
…AnnaCarin har under åren fått mycket positiv återkoppling från chefer som fått stöd individuellt och i grupp. Vi har flera exempel på när högre chef, och andra chefer, märkt tydlig utveckling hos deltagande chef efter insats.
AnnaCarin har byggt upp ett bra förtroende, och visat stor lyhördhet, från ansvarig ledning och deltagande chefer.

Marina Olsson
HR-direktör VGR

Ett mycket personligt program

Ett tydligt, praktiskt men samtidigt mycket personligt program. Materialet ger de praktiska redskapen. Tillsammans med Ledarutvecklaren sätter man pricken över i:et när det gäller personlig reflektion, insikt och utveckling. Programmet gav mig väldigt mycket, mest tack vare AnnaCarins goda sparring.

Åsa Bogestrand
Head of Frames NE, Specsavers Northern Europé

En utbildning som får saker att hända!

Att få ha en egen personlig ledarutvecklare har varit otroligt värdefullt för mig som ny chef. Med hög kompetens, omtanke och engagemang från min coach har utbildningen känts helt anpassad för mig. Det har inte bara handlat om att utvecklas på jobbet och i min roll som chef, utan också att använda min potential som person på fritiden. Svårt att säga vad som varit bäst, då alla delar varit otroligt givande. Jag upplever att jag skapat en bättre balans och effektivitet, då jag fått verktyg att planera, prioritera och äga min tid. Detta har öppnat upp för mer tid till mina medarbetare på ett strukturerat sätt. Genom hela utbildningen har det varit starkt fokus på mål, handlingsplaner och utvärdering. Utmaningar och uppdrag mellan mötena, har gjort att jag fått träna och verkligen fått saker att hända! Jag rekommenderar varmt denna utbildning.

Angelica Strandberg
Tf. Kommunikationschef/enhetschef, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Jag rekommenderar varmt Motiverande Ledarskap för både nya och erfarna chefer!

Motiverande Ledarskap är en utbildning som fått mig att utveckla mig och mitt chefskap till nya nivåer. Tack vare ett väl genomtänkt utbildningsprogram och en kompetent handledare har jag fått insikter och självförtroende i att utveckla mitt ledarskap. Jag kan varmt rekommendera Motiverande Ledarskap för både erfarna och nya chefer.

November 2019
Kalle Sanner, Enhetschef Film&Fotografi
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Akademin Valand

Jag har gått båda programmen Motiverande Ledarskap I och II

Jag har gått båda programmen Motiverande Ledarskap I och II
Som chef och ledare i min organisation får vi till och från erbjudande om utbildningar. Vi är också satta under stark tidspress, vilket gör att kraven på utbildningar och annat som vi behöver gå på måste vara av hög kvalité, för att man ska känna att man inte slänger bort sin tid.

Den här utbildningen och utvecklingen som jag fått i fortsättningsprogrammet Motiverande Ledarskap II har aldrig känts bortkastad. Den har från första stund känt väldigt givande och aktuell och eftersom jag nu i omgång två har haft möjlighet att specialisera mina intressen så har det gett mig ännu mer. Kan varmt rekommendera den här. Särskild då utbildaren, som är en person utöver det vanliga. Hon gör mer än halva kursen.

Agneta Forsell, Enhetschef Administrativ Service, Västra Götalandsregionen.

September 2019

Jag är mycket nöjd!

Jag är mycket nöjd!
”Jag har under programmets gång fått tillfälle att diskutera och reflektera med min ledarutvecklare över situationer som jag möter i min vardag som chef. Innehållet i programmet, i kombination med våra möten, har gett mig bättre färdigheter när det gäller kommunikation, konflikter, mänskligt beteende och hur jag hanterar våra olikheter. Programmet har gett mig ökad trygghet som ledare. Jag kan se ett större engagemang bland mina medarbetare och själv har jag tagit mer initiativ i verksamhetsutvecklande frågor. Jag är mycket nöjd!”

Henrik Dahl, CFO, AP6 Sixth National Pension Fund

September 2019

Motiverande ledarskap har hjälpt mig att bli en trygg ledare!

Motiverande ledarskap har hjälpt mig att bli en trygg ledare!
” Det har skett genom att jag fått befästa kunskaper och fått nya verktyg som jag tillsammans med min ledarutvecklare diskuterat och fått hjälp att tillämpa. Mina mål har löpt som en röd tråd genom programmet och jag tycker att mål- och projektplaneringsverktyget är väldigt användbart. Jag har en bättre balans och det har skett genom att jag planerat och prioriterat bättre och därmed använt min tid mer effektivt. Affirmationer är ett annat spännande område som jag använder dagligen. Det coachande sättet att relatera teorin till situationer i verksamheten har varit mycket värdefullt. Jag är mycket nöjd!”

Cecilia Nilsson, Enhetschef, Västra Götalandsregionen

Augusti 2019

Jag gillade särskilt området kring mål!

Jag gillade särskilt området kring mål!
Det har verkligen varit intressant och roligt att gå detta ledarträningsprogram! Det har varit ett bra upplägg med media på papper, digitalt och ljud varvat med mötena med min ledarutvecklare. Jag har fått en bättre balans i mitt arbete med prioriteringar och struktur som gett mer tid för reflektion, planering och strategi.
Jag gillade särskilt området kring mål. Nu har vi infört mål- och projektplaneringsverktyget från Motiverande Ledarskap på min enhet. Alla medarbetare har fått arbeta med modellen, lagt in mål och delmål samt följer upp det på veckobasis vilket ger, förutom struktur, även engagemang och motivation. Jag kan verkligen rekommendera programmet!

Johan Nilsson, Enhetschef Nät och Datacom, VGR IT

Februari 2019

Jag har förtydligat mitt uppdrag som ledare.

Jag har förtydligat mitt uppdrag som ledare.
Genom att gå Motiverande Ledarskap har jag fått fördjupade insikter om mig själv, min omgivning och mitt ledarskap. Programmet har gett mig användbara verktyg för planering och välbefinnande. Genom mina insikter och ett ändrat förhållningssätt till påverkbara och opåverkbara faktorer tillämpar jag nu ”eco-drive” med mig själv och i mitt ledarskap. Under programmets gång har jag förtydligat mitt uppdrag som ledare och erhållit många bra verktyg för kommunikation, som var två av mina mål.
Upplägget med att läsa, lyssna och reflektera samt att diskutera insikter och vägen framåt med min ledarutvecklare med jämna mellanrum har passat mig väldigt bra. Rekommenderas!

Anne Olofsson, Region Supply Manager EMEIA, ISC Surface Chemistry EMEIA, Nouryon

Oktober 2018

Jag har kunnat frigöra tid till att leda

Jag har kunnat frigöra tid till att leda
Jag har arbetat intensivt med ledarutvecklingsprogrammet genom att läsa, reflektera och testa nya beteenden och metoder. Jag tycker att jag fått ut väldigt mycket av det. Då tänker jag främst på att prioritera på ett annat sätt, delegera och involvera mer samt öka min tydlighet kring mina mål, ståndpunkter och gränser. Sammantaget har det gjort att jag kunnat frigöra tid till att leda och vara tillgänglig samt att planera med bättre framförhållning. Jag tycker att samtalen med min ledarutvecklare AnnaCarin har varit mycket givande och dessutom roliga. De har fått mig att tänka i nya banor. Jag vill gärna rekommendera andra att gå Motiverande Ledarskap!

Lina Kolsmyr, Chefsjurist, Västra Götalandsregionen

Mars 2017

Att diskutera mina reflektioner i varje möte med AnnaCarin, det är där som det händer saker!

Att diskutera mina reflektioner i varje möte med AnnaCarin, det är där som det händer saker!
Det bästa med programmet har varit att efter varje avsnitt göra egna reflektioner som därefter har diskuterats med min coach AnnaCarin, det är där som det händer saker. Det blir uttalat och det nöts in och skapar nya vinklingar under samtalen.

Magnus Bratt, VD, Dina Försäkringar SN

Januari 2017

"..en upplevelse och kul att arbeta med AnnaCarin."

Det är en upplevelse och kul att arbeta med AnnaCarin. Hon är en kommunikativ och driven person som alltid levererar resultat. Anna-Carins största styrka är hennes nyfikenhet och oräddhet för nya uppgifter. Med sin sociala och pedagogiska talang stöttar hon studenter så de hela tiden utvecklas. Rekommenderar varmt Anna-Carin och gratulerar nya kollegor som kommer ha en väldigt bra samarbetspartner.

November 2015
Mikael Nilsson
Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

"..kunnig, pedagogisk och objektiv"

“Jag har anlitat AnnaCarin som utbildare på TRR I Göteborg för våra klienter, tjänstemän som blivit övertaliga vid omställning. AnnaCarin får väldigt god feedback på seminariet ”Anställningsintervju” med ett snittresultat på över 9 på en 10-gradig skala. Hon upplevs som mycket kunnig, pedagogisk och objektiv. Som kund tycker jag att hon är professionell, tillförlitlig och lätt att samarbeta med. AnnaCarin är en mycket behaglig person med en stor erfarenhet inom HR området. Jag kan ge henne mina bästa rekommendationer som affärspartner.”

Maj 2015
Anna Karin Laurenius Kohle, karriärrådgivare och utbildningsansvarig, TRR.

"..en välorganiserad och transparent HR avdelning.."

“Det har varit en stor lättnad att AnnaCarin har vikarierat för mig under min föräldraledighet. Hennes djupa kunskap som HR professional har varit väldigt värdefull i arbetet att föra Swisslog EMEA framåt under min frånvaro. Hon har varit en HR professional med starkt fokus på vår affär. När jag kom tillbaka fann jag en välorganiserad och transparent HR avdelning som gjorde det lätt för mig att ta över igen. Jag vill tacka AnnaCarin för att hon varit en stark ersättare under min frånvaro.”

Maj 2015

Daphne Dumoulin, HR Business Partner EMEA, Swisslog.

(fritt översatt)

".. väldigt strukturerat, planerade och kommunicerade sina planer på ett tydligt sätt"

“AnnaCarin var min ‘chef’ under mina HR interim månader för Swisslog HCS Northern Europe. Hon arbetade väldigt strukturerat, planerade och kommunicerade sina planer på ett tydligt sätt.
Hon coachade mig, gav mig förtroende och verkade alltid vara online grundat på hennes snabba respons på mina frågor. Det var väldigt trevligt att arbeta med henne.”

april 2015

Hanny Kurver, ad. I HR Business Partner

(fritt översatt)

".. en strateg som kombinerar snabbhet och resultatfokus med att vara inlyssnande"

“AnnaCarin har hjälpt oss att kartlägga processer och roller i samband med vår omorganisation. Det har skett i workshops med mig och mina medarbetare. Jag upplever henne som både kompetent och professionell. Hon är en strateg som kombinerar snabbhet och resultatfokus med att vara inlyssnande. Jag arbetar gärna med henne igen.”

september 2014

Elisabeth Widskog, Avdelningschef Kvalitet & Administration, Tjörns Socialförvaltning

"..arbetar effektivt med en professionell attityd"

“AnnaCarin har supportat Mastec i ett antal ledarskapsrekryteringar, både nationellt och internationellt. Hon arbetar effektivt med en professionell attityd och integritet i kombination med en behaglig framtoning. Det är alltid ett nöje att arbeta med henne.”

23e maj 2014

Johnny GhosalManaging Director, Mastec Packaging

"..extraordinär interpersonell kompetens"

“AnnaCarin hjälpte oss med vårt europeiska ledarskapsprogram såväl 2013 som 2014 som facilitator för en av modulerna. Hon levererade ett högkvalitativt program och agerade på ett utmärkt sätt i den multikulturella miljön. Hon är en väl förberedd och kunnig handledare med extraordinär interpersonell kompetens. Vi valde också henne när det gällde att genomföra 360-graders feedback till programmets deltagare där hon än en gång levererade ett gott resultat i genomförandet av de individuella feedbacksessionerna.”

28 april 2014

Monika Somogyi, Regional HR Director South-East Europe, Finland and Baltics at Papyrus

(fritt översatt)

"..en fröjd att samarbeta med.."

“AnnaCarin är fantastiskt kunnig och engagerad. Det är en fröjd att samarbeta med henne.”

13e mars 2014

Cristina Viksten, C Viksten Teknikillustration

"..lätt att arbeta med.."

“AnnaCarin är lätt att arbeta med, har hög integritet och klara värderingar. Hon är väldigt professionell inom sitt verksamhetsområde. Det har varit ett nöje att samarbeta med henne och jag gör det gärna igen när tillfälle ges.”

10e september 2013

Lars Kindberg, CEO MASTEC AB

" Personlig, prisvärd, hög integritet"

“AnnaCarin har varit kursledare i vårt ledarskapsprogram för framtida chefer. Modulen hon var ansvarig för hette Holding People Accountable”, vilket omfattar ledarskap, beteende, kommunikation, konflikter, feedback och utvärderingar, samt ledarens roll, bland andra ämnen.
Innan programmets början genomförde hon en 360 graders enkät för deltagarna med personlig feedback. Utifrån detta gjorde deltagarna egna utvecklingsplaner. Dessa personliga möten gav också underlag för att kunna identifiera de fokusområden som ska täckas under de tre dagarna.

Vi hade ett mycket bra samarbete under projektet och deltagarna gav höga betyg vid utvärderingen. Arbetet pågår inför nästa omgång av vårt ledarskapsprogram tillsammans med henne. AnnaCarin är en erfaren ledare/ coach som på ett tydligt sätt kan koppla samman sin egen, stora erfarenhet med aktuell teori och praktiska verktyg ”
Bästa egenskaper: Personlig, prisvärd, hög integritet

juli 2013

Christian Carlsson 
Senior Vice President HR
Papyrus

"Mitt pålitliga bollplank för organisationsfrågor."

Jag har arbetat med AnnaCarin Wårdh de tre senaste åren och hon har under den tiden varit en sann (HR) business partner för vår europeiska organisation. Hon kombinerar en väldigt professionell HR approach med ett solitt affärskunnande och affärsbakgrund, vilket gör henne väldigt värdefull. Hon hanterade också mycket specifika HR utmaningar på ett mycket bra sätt och var också mitt pålitliga bollplank för organisationsfrågor.”

april 2013

Pieter FeenstraHead Healthcare Solutions Europe

(fritt översatt)

"..kompetens, engagemang och en stark personlighet.."

“AnnaCarin är en väldigt erfaren HR-chef och en betrodd konsult för ledningen. Det är kul att arbeta med henne tack vare hennes kompetens, engagemang och starka personlighet. Hon har implementerat den viktigaste HR-processen på Swisslog globalt; performance management.”

17e mars 2012

Bernhard RichardCorporate Compensation & Benefit Manager, Swisslog 

(fritt översatt)

"..ett helhjärtat HR-proffs.."

“Har ni arbetat med AnnaCarin Wårdh? Jag har det och jag uppskattade det verkligen. AnnaCarin är ett helhjärtat HR-proffs med en mycket god kombination av djup erfarenhet och entusiasm. Vi har hållit ett antal workshops och utbildningar tillsammans som blev goda bidrag till hennes företags väg mot att bli en lärande organisation. Om jag skulle få chansen att arbeta med henne igen skulle jag definitivt göra det.”

februari 2012

Matthias MoelleneyHead of the Center for Human Resources, Management and Leadership at the University for Applied Sciences in Business Administration Zurich HWZ
President of the Zurich Association for Human Resources Management ZGP

(fritt översatt)

"…leder och slutför globala HR-projekt framgångsrikt..."

“AnnaCarin är en mycket erfaren HR-chef, både operativt och strategiskt, med ett speciellt fokus på kompetensutveckling. Hennes starka personlighet gör att hon är en nyckelspelare när det gäller att facilitera utbildningar, workshops och teambuilding aktiviteter. Hon leder och slutför framgångsrikt globala HR-projekt, såsom performance management, genom sin starka projektledarkompetens.”

25e augusti 2011

Philipp Uschatz, Head Corporate HR, Swisslog 

(fritt översatt)

"..får saker att hända.."

“AnnaCarin är fantastiskt professionell och har en sann HR kompetens. Några av hennes styrkor är hennes förmåga att positionera HR i en organisation och säkerställa att HR tillför värde. Detta gör hon genom sitt lugna och trygga sätt att agera och genom sin förmåga att få saker att hända genom sin fantastiska projektledarkompetens. AnnaCarin är också en uppskattad kollega som är generös och supportar sina kollegor.”

16e september 2011

Caroline Spännar, Head of Human Resource Nordics, Swisslog

"..kan locka fram det bästa ur sina medarbetare.."

“Jag hade nöjet att arbeta med AnnaCarin som min mentor under min HR-praktik på Capio Närsjukvård AB. Hon har djup kunskap inom sitt område och är en engagerande ledare som kan få ut det bästa av sina medarbetare. Det jag uppskattade mest var AnnaCarins professionella integritet, hennes genuina intresse i att förstå människors behov och hennes förmåga att dela med sig av sin erfarenhet på ett väldigt naturligt och okomplicerat sätt.
Jag finner henne extremt professionell och fokuserad inom HR management. Hon var också en stöttande kollega som jag gillade att arbeta med och från vilken jag lärde mig massor inom HR.”

15e augusti 2010

Jolita Dubauskaite, HR handläggare, Capio Närsjukvård AB

"..goda affärsresultat..."

“AnnaCarin har stor kunskap inom sitt kompetensområde. Jag uppskattade henne som min kollega och bollplank för att uppnå goda affärsresultat.”

12e januari 2010
Lena HagmanQuality and Process mgr, Capio

"...mycket stark och genuin HR-chef.."

“Jag känner AnnaCarin som en mycket stark och genuin HR-chef med ett brett kunskapsspektrum. Hon kan kombinera mjuka HR frågor med ett starkt affärsfokus.”

11e juni 2008
Eva P Svensson, Owner, EPS Human Invest AB

"...mycket stark lagspelare..."

“AnnaCarin är en mycket stark lagspelare, med hög integritet och hon levererar alltid med högsta kvalitet. Hennes planerings- och prioriteringsförmåga är excellent och man kan alltid lita på henne. Hon är en analytiker med en pragmatisk syn som aldrig glömmer människorna bakom uppgiften. Hon har ett klar självbild och är mycket högt värderad och uppskattad som ledare och kollega.”

30e oktober 2008
Cecilia Holmberg, Career Coach, Antenn Consulting AB

"..hanterar både hårda och mjuka värden.."

Efter att ha arbetat med AnnaCarin under många månader i en dynamisk förändringsmiljö kan jag med förtroende rekommendera henne som en skarpsinnig ledare som på ett kapabelt sätt hanterar både hårda och mjuka värden. 

19e maj 2008
Andros Payne, CEO, Humatica

(fritt översatt)

"..en balanserad, pragmatisk och professionell stil .."

“AnnaCarins kompetens är uppskattad av alla inom företaget – både professionellt och mellanmänskligt. Hennes främsta styrkor är att leverera på ett sätt som gagnar alla. Man kan alltid lita på hennes resultat; hon har en balanserad, pragmatisk och professionell stil som är en tillgång för en organisation.”
12e juni 2008
Cristina Danelatos, HR Manager, Swisslog
(fritt översatt)